Aktuella Utställningar

14/11 – 13/12
TRIO
PÅ KRAPPERUP I ADVENT

OLOF BEHRENS • MIRJA ILKKA
GUSTAV SUNDIN

Öppet 14/11 – 22/11 lördag, söndag, 13-17
27/11 – 13/12 fredag, lördag, söndag, 13-17

Klicka här för utställningskatalog…

Skanna QR-koden så här:
1. Öppna den inbyggda kameran på din telefon.
2. Rikta kameran mot QR-koden och
håll enheten så att QR-koden visas.
3. Tryck på bannern högst upp.
4. Om detta inte fungerar, använd en
QR-kod app eller använd länken ovan.

FÖR BESÖK
I KRAPPERUPS KONSTHALL

GÄLLER FÖLJANDE:

OBS! Inga kontanter,

Konsthallen är nu kontantfri.
Inträdet, betala med Swish eller
via blippfunktionen på kortläsaren.
Medlemskort för 2020 visas upp
i receptionen.
Max 50 personer får vistas samtidigt
i konsthallen den 21, 22 november.
OBS! Max 8 personer, får vistas samtidigt i
Konsthallen den 27, 28, 29 november samt
4,5,6 december och 11,12,13 december
Ingång till utställningen via huvudentrén.
Utgång via södra porten i konsthallen.
Utställningskatalog finns här på hemsidan samt via QR-kod och på planscher i konsthallen.

13/12
KONSTLOTTERI
för medlemmar
och sista dagen för utställningen TRIO
Öppet 13/12 söndag, 13-17
Lottdragning, ca 17

Vi följer Hälsomyndighetens
rekommendationer. Max 8 personer
får vistas i lokalen inkl. personal.
För dig som inte har möjlighet att
närvara så presenteras vinstlistan
här med bilder.

Klicka här för vinstlista…