KULLASALONGEN 2022

KRAPPERUPS KONSTHALL 15 APRIL-15 MAJ

Vårsalongen arrangeras av Kullens Konstförening och är

en jurybedömd utställning för konstnärer bosatta,
sommarboende eller födda i Skåne.
Tekniker: Akvarell, collage, foto, glas, grafik, keramik, mixed media,
måleri, skulptur, teckning och textil.
Inlämning: Krapperups Konsthall, lördag 26/3, söndag 27/3, mellan kl.14-17.

Välkommen att söka!

ÅRETS JURY
FILIPPA FORSBERG, konstintendent och curator vid Kristianstads Konsthall.
ANNA BRAG, konstnär, Malmö.
DAVID SVENSSON, konstnär Malmö.        

INLÄMNADE VERK
Verken får inte varit inlämnade till Kullasalong tidigare eller varit utställda i Skåne.
Inlämnade verken ska vara:
• Signerade och inte utförda tidigare än 2019.
• Priset ska inkludera ramen på inramat verk.
Kullens Konstförenings provision är 30 % av angivet katalogpris.
Konstverk ska förses med: Konstnärens namn, verkets titel, nummer och katalogpris enligt anmälningsblanketten.

ANMÄLNINGSBLANKETTEN
OBS! Blanketten laddas ner och finns nertill på sidan. Anmälningsblanketten ska vara ifylld i 3 exemplar vid inlämningen den 26 – 27 mars 2022.

ANMÄLNINGSAVGIFT

Vid inlämningen ska jury- och bedömnings avgift vara inbetald,
375 kronor betalas in till Kullens Konstförening på: Bankgir0 778 – 3962
Utställarens namn ska stå på inbetalningen som ska vara gjord senast den 1 mars 2022.

ANTAL VERK, RAMAR & FORMAT
Varje konstnär får lämna in MAX 5 verk.
OBS! Teckningar, grafiska blad och akvareller ska vara inramade.
RAMAR ska vara försedda med upphängning.
MÅLNINGAR ska vara uppspända eller ramade och försedda med upphängning.
HÄNGNING sker från list i tak.

ANTAGNA KONSTNÄRER
får skriftligt besked efter juryarbetet och ombedes då att lämna eller skicka in sitt CV till: kullakonst@telia.com

ÅTERLÄMNING AV KONSTVERK
Ej antagna verk hämtas och lämnas ut:
Söndag den 3 april kl. 14-17.
Antagna verk, ej sålda under utställningen, hämtas och lämnas ut:
Söndagen den 15 maj kl.17-19 eller måndagen den 16 maj kl.17-18.
OBS! Kullens Konstförening ansvar inte för EJ HÄMTADE VERK under angiven tid.
EJ HÄMTADE VERK tillfaller Kullens Konstförening.
All transport av konstverk till och från Krapperup Konsthall bekostas av konstnären.

FÖRSÄKRING & ALLMÄNT
• Alla inlämnade konstverk är försäkrade till katalogpris minus 30 %
under perioden 15 april – 16 maj 2022.
• Antagna verk till Kullasalongen får inte avlägsnas under pågående utställning.
• Föreningen förbehåller sig även rätten till att använda bilder av verken i samband med reklam för Kullasalongen.

HITTA HIT
Krapperups Konsthall ligger intill Krapperups Borg vid väg 111 mellan Höganäs och Mölle.
Besöksadressen är Krapperupsvägen 417.

Kullens Konstförening ser framemot att se dig här, välkommen!

Postadress:
Kullens Konstförening
Box 113
263 22 Höganäs

Telefon Konsthallen:
042-34 48 98

Mailadress: kullakonst@telia.com
Hemsida: www.krapperupskonsthall.se 
ladda ner anmälningsblanketten här.