Återklang

Marie Dahlstrand och Alexandra Severinsson
Krapperups Konsthall 18 maj – 23 juni 2024

Marie Dahlstrand och Alexandra Severinssons konstnärsskap möts i nyfikenheten. Genom en utforskande och generös arbetsprocess där konstnärerna delat idéer, skisser och material med varandra har de skapat verk enskilt så väl som gemensamt. Inför utställningen har täta ateljébesök, och samtal varit en väsentlig del av samarbetet. Likt en dans har samtalen lett dem mot nya håll och riktningar i ett ständigt flöde. En gemensam inspirationskälla är Lee Krasner, med sitt expressionistiska och direkta måleri, som genom sin utforskande praktik låter gamla verk bli till nya. Dahlstrand och Severinsson drivs, likt Krasner, av en öppen praktik där idéer öppet prövas och omprövas. De båda konstnärerna arbetar med en motivvärld bestående av abstrakta färgfält bärande på ett komplext färgspråk, där landskapet på olika sätt är en avgörande inspirationskälla. Marie Dahlstrand arbetar måleriskt där färgen och materialet får verka som metafor för tankar och tillstånd. Utgångspunkten är ofta minnesbilder eller foton från platser som många gånger drabbats av mänsklig påverkan. Återkommande motiv är hålrum, fåror, spår och mönster som utgör det konstruerade landskapets ornamentik. I målningarna vävs en iakttagen verklighet ihop och blir bärande på en berättelse från vår historia och samtid. Dahlstrand lägger stor vikt vid färgen och dessa väljs ut genom en intuitiv och noggrann process.

Alexandra Severinsson inspireras av det urbana landskapet med dess myller av strukturer och färger. Hennes verk bär på en bildsymbolik som får en att tänka på den industriella världens design och formgivning. Det grafiska formspråket går att koppla till Bauahusrörelsens estetik och deras vision om att förena konst och arkitektur. Även modernismen och textilkonsten är tydliga influenser i Severinssons uttryck där mönster möter yta och struktur. Motiv av skarpa linjer och omedelbara siluetter bildar ett möte mellan det exakta och det spontana. Tillsammans öppnar de upp en vibrerande bildvärld mellan ytan och det atmosfäriska där vi vill stanna länge, titta närmare och försvinna bort i fantasin. /Tove Lundequist

Marie Dahlstrand (f. 1973, Lidköping) bor och arbetar i Göteborg. Hon har en master MFA från Konsthögskolan Valand. Marie Dahlstrand har ställt ut på Passagen Linköpings konsthall, Fullersta gård, Uppsala konstmuseum, Palazzo Ducale/Genova och Galleri Thomassen/Göteborg, Galleri Eva Solin/Stockholm och Galerie SLIKA/Lyon. Hon har även utfört ett antal offentliga gestaltningar i varierande format och tekniker.

Alexandra Severinsson (f. 1971, Varberg) är verksam i Göteborg. Hon har en masterexamen, MA in Fine Art från Winchester School of Art (England/Spanien).  Alexandra har haft flerttalet utställningar i Sverige och även utomlands. Hon har gjort stora offentliga gestaltningsuppdrag, bland annat till Sahlgrenska i Göteborg, Karolinska sjukhuset i Huddinge, nya Fyllingeskolan i Halmstad och Björkris vård och omsorgsboende i Kungsbacka.
Både Dahlstrand och Severinssons arbete finns vida representerat i privata och offentliga samlingar på muséer, kommuner, regioner och hos Statens Konstråd.