OM OSS

STYRELSEN

BRITH-MARIE DELANDER
Ordförande
CHRISTINA ANDERSSON
Vice ordförande
ANITA FOGHED
Kassör
SÖREN STENQVIST
Sekreterare
BENGT MARTINSSON
Ledamot / Grafisk formgivning, trycksaker
JANE HANSARE
Ledamot
JOCKUM KLENELL
Ledamot / Foto
JONAS NORRTHON
Ledamot / Klubbmästare
KATARINA GILL
Ledamot
KJELL-ÅKE SONESSON
Ledamot
RALPH NOACK
Ledamot, Hemsidan, Sociala medie
YLVA VESTBERG
Ledamot / Redaktör, Hemsidan, Sociala medier

RECEPTIONEN

ULLA GUSTAFSSON
DALIA LOPEZ MADRONA
GUDRUN SONESSON