STYRELSEN

BRITH-MARIE DELANDER
Ordförande
CHRISTINA ANDERSSON
Vice ordförande
ANITA FOGHED
Kassör
YLVA VESTBERG
Sekreterare
Redaktör, Hemsida, Sociala medier
BENGT MARTINSSON
Ledamot / Grafisk formgivning, trycksaker
CAROLIN MUELLER
Ledamot
JANE HANSARE
Ledamot
JOCKUM KLENELL
Ledamot / Foto
JONAS NORRTHON
Ledamot / Klubbmästare
KATARINA GILL
Ledamot
OLA STENQVIST
Ledamot
RALPH NOACK
Ledamot, Hemsida, Sociala medier
TIM NEDRUP
Ledamot

RECEPTIONEN
ULLA GUSTAFSSON
DALIA LOPEZ MADRONA
GUDRUN SONESSON