OM OSS

STYRELSEN

BRITH-MARIE DELANDER
Ordförande

CHRISTINA ANDERSSON
Vice ordförande

ANITA FOGHED
Kassör

SÖREN STENQVIST
Sekreterare

BENGT MARTINSSON
Ledamot 

JANE HANSARE
Ledamot

JOCKUM KLENELL
Ledamot / Foto, Hemsidan

JONAS NORRTHON
Ledamot / Klubbmästare

KATARINA GILL
Ledamot

KJELL-ÅKE SONESSON
Ledamot

RALPH NOACK
Ledamot

RITWA HERJULFSDOTTER
Repr. för Gyllenstiernska Krapperupsstiftelsen

YLVA VESTBERG
Ledamot / Redaktör, Hemsidan

MARTIN SEVERINSON
Adjungerad ledamot / Redaktör, Hemsidan, Sociala medier

RECEPTIONEN

ULLA GUSTAFSSON
DALIA LOPEZ MADRONA
GUDRUN SONESSON