KULLASALONGEN 2023

KRAPPERUPS KONSTHALL 7 APRIL-7 MAJ

Vårsalongen arrangeras av Kullens Konstförening och är
en jurybedömd utställning för konstnärer bosatta,
sommarboende eller födda i Skåne.
Tekniker: Akvarell, collage, foto, glas, grafik, keramik, mixedmedia,
måleri, skulptur, teckning och textil.
Inlämning: Krapperups Konsthall, lördag 18/3, söndag 19/3, mellan kl.14-17.

Anmälan är stängd!


ÅRETS JURY

DYVEKE ZADIG, konstnär, konsthantverkare och gästlärare. Verksam i Malmö och på
Österlen.
THOMAS KJELLGREN, kulturjournalist och kurator från Kristianstad.
OLA ÅSTRAND, svensk målare, tecknare, grafiker och kurator, verksam i Tomelilla.

INLÄMNADE VERK

Verken får inte varit inlämnade till Kullasalong tidigare eller varit utställda i Skåne.
Inlämnade verken ska vara:
• Signerade och inte utförda tidigare än 2020.
• Priset ska inkludera ramen på inramat verk.
Kullens Konstförenings provision är 30 % av angivet katalogpris.
Konstverk ska förses med: Konstnärens namn, verkets titel, nummer och katalogpris enligt
anmälningsblanketten.

ANMÄLNINGSBLANKETTEN
OBS! Blanketten laddas ner på hemsidan, se nertill på sidan. Anmälningsblanketten ska vara
ifylld i 3 exemplar vid inlämningen den 18 – 19 mars 2023.

ANMÄLNINGSAVGIFT
Vid inlämningen ska jury- och bedömnings avgift vara inbetald.
Utställarens namn ska stå på inbetalningen som ska vara gjord senast den 10 mars 2023.
Inbetald avgift återbetalas ej. 

ANTAL VERK, RAMAR & FORMAT

Varje konstnär får lämna in MAX 5 verk.
OBS! Teckningar, grafiska blad och akvareller ska vara inramade.
RAMAR ska vara försedda med upphängning.
MÅLNINGAR ska vara uppspända eller ramade och försedda med upphängning.
HÄNGNING sker från list i tak.

ANTAGNA KONSTNÄRER
får skriftligt besked efter juryarbetet och ombedes då att lämna eller skicka in sitt CV till:
kullakonst@telia.com

ÅTERLÄMNING AV KONSTVERK
Ej antagna verk (meddelas via mejl den 22 mars) hämtas och lämnas ut:
Söndag den 26 mars kl. 14-17.
Antagna verk, ej sålda under utställningen, hämtas och lämnas ut:
Söndagen den 7 maj kl.17-19 eller måndagen den 8 maj kl.17-18.
OBS! Kullens Konstförening ansvar inte för EJ HÄMTADE VERK under angiven tid.
EJ HÄMTADE VERK tillfaller Kullens Konstförening.
All transport av konstverk till och från Krapperup Konsthall bekostas av konstnären.

FÖRSÄKRING & ALLMÄNT
• Alla inlämnade konstverk är försäkrade till katalogpris minus 30 %
under perioden 7 april – 8 maj 2023.
• Antagna verk till Kullasalongen får inte avlägsnas under pågående utställning.
• Föreningen förbehåller sig även rätten till att använda bilder av verken i samband med reklam
för Kullasalongen.

HITTA HIT
Krapperups Konsthall ligger intill Krapperups slott vid väg 111 mellan Höganäs och Mölle.
Besöksadressen är Krapperupsvägen 417.

Kullens Konstförening ser framemot att se dig här, välkommen!

Postadress:
Kullens Konstförening
Box 113
263 22 Höganäs
Mailadress: kullakonst@telia.com
Hemsida: www.krapperupskonsthall.se