KULLASALONGEN 2021

Krapperups Konsthall 2 april-23 maj

Vårsalongen arrangeras av Kullens Konstförening och är
en jurybedömd utställning
för k
onstnärer som är bosatta, sommarboende eller födda i Skåne.
Tekniker: Akvarell, collage, foto, glas, grafik, keramik, måleri, skulptur,
teckning och textil.
Inlämning i Krapperups Konsthall, lördag 13/3, söndag 14/3, mellan 14-17

Välkommen att söka !


ÅRETS JURY

DYVEKE ZADIG, konstnär, konsthantverkare och gästlärare. Verksam i Malmö och på Österlen. zadigart.se
EMM BERRING, konstnär, verksam i Malmö. emm.berring.se
FILIPPA FORSBERG, konstintendent och curator vid Kristianstads Konsthall.

INLÄMNADE VERK
Verken får inte varit inlämnade till Kullasalong tidigare eller varit utställda i Skåne.
Inlämnade verken ska vara:
   –    Signerade och inte utförda tidigare än 2018.
   –    Priset ska inkludera ramen på inramat verk.
Kullens Konstförenings provision är 30 % av angivet katalogpris.
Konstverk ska förses med: konstnärens namn, verkets titel, nummer och katalogpris enligt anmälningsblanketten.

ANMÄLNINGSBLANKETTEN  
OBS! Anmälningsblanketten ska vara ifylld och oss tillhanda innan den 1 mars 2021.
Blanketten (finns nertill på sidan) ska skickas i 3 exemplar till:

Kullens Konstförening
Box 113
263 22 Höganäs

eller via mail till:
kullakonst@telia.com
Ämne: Anmälningsblankett 2021

ANMÄLNINGSAVGIFT
Vid inlämningen ska jury- och bedömnings avgift vara inbetald.  
375 kronor betalas in till Kullens Konstförening på: Bankgiro 778–3962.
Utställarens namn ska stå på inbetalningen som ska vara gjord senast den 1 mars 2021.

ANTAL VERK
Varje konstnär får lämna in högst 5 verk.

RAMAR & FORMAT
OBS! Alla teckningar, grafiska blad och akvareller ska vara inramade.
RAMAR ska vara försedda med upphängning.
MÅLNINGAR ska vara uppspända eller ramade och försedda med upphängning.
HÄNGNING sker från list i tak.

ANTAGNA KONSTNÄRER
får skriftligt besked efter juryarbetet och ombedes att lämna eller skicka in sitt CV till: kullakonst@telia.com

ÅTERLÄMNING AV KONSTVERK

Ej antagna verk hämtas och lämnas ut:
Söndagen den 21 mars kl. 14-17.
Antagna verk, ej sålda under utställningen, hämtas och lämnas ut:
Söndagen den 23 maj kl.17-19 eller måndagen den 24 maj kl.17-18.
OBS! Kullens Konstförening ansvar inte för EJ HÄMTADE VERK under angiven tid.
EJ HÄMTADE VERK tillfaller Kullens Konstförening.
All transport av konstverk till och från Krapperup Konsthall bekostas av konstnären.

FÖRSÄKRING & ALLMÄNT

Alla inlämnade konstverk är försäkrade till katalogpris minus 30 %
under perioden 13 mars – 24 maj.
Verk som är antagna till Kullasalongen får inte avlägsnas från Krapperups Konsthall
under pågående utställning.
Kullens Konstförening förbehåller sig rätten att inte visa alla antagna verk på grund av utrymmesskäl.
Föreningen förbehåller sig även rätten till att använda bilder av verken i samband med reklam för Kullasalongen.

HITTA HIT

Krapperups Konsthall ligger intill Krapperups Borg vid väg 111 mellan Höganäs och Mölle.
Besöksadressen är Krapperupsvägen 417.

Kullens Konstförening ser framemot att se dig här, välkommen!

Postadress:
Kullens Konstförening
Box 113
263 22 Höganäs

Telefon Konsthallen:
042-34 48 98

Mailadress: kullakonst@telia.com
Hemsida: www.krapperupskonsthall.se

 

Ansökningsblankett