KULLASALONGEN 2020
Inlämning i Krapperups Konsthall
lördag 19/9, söndag 20/9, mellan 13-17

Salongen arrangeras av Kullens Konstförening och är en jurybedömd utställning.
Vem får söka: Konstnärer som är bosatta, sommarboende eller födda i Skåne.
Tekniker: Akvarell, foto, glas, grafik, keramik, måleri, skulptur, teckning och textil.
Obs! Blanketten finns nederst på sidan om du glömt att fylla i den tidigare..
Välkommen!

ÅRETS JURY
JENNIFER FORSBERG, konstnär, konsthantverkare och gästlärare är verksam på Österlen.
jenniferforsberg.com
THOMAS KJELLGREN, kulturjournalist och kurator från Kristianstad.
sv.wikipedia.org/wiki/Thomas_Kjellgren
DYVEKE ZADIG, konstnär, konsthantverkare och gästlärare, är verksam i Malmö och på Österlen.
zadigart.se/


INLÄMNADE VERK

Verken får inte varit inlämnade till Kullasalong tidigare eller varit utställda i Skåne.
Inlämnade verken ska vara:
   –    Signerade och inte utförda tidigare än 2017.
   –    Priset ska inkludera ramen på inramat verk.
Kullens Konstförenings provision är 30 % av angivet katalogpris.
Konstverk ska förses med konstnärens namn, verkets titel, nummer och katalogpris enligt anmälningsblanketten.

ANMÄLNINGSBLANKETTEN (finns nertill på sidan) ska vara ifylld och klar innan den 16 september. Skicka den i 3 exemplar till:

Kullens Konstförening
Box 113
263 22 Höganäs

eller via mail till:
kullakonst@telia.com
Ämne: Anmälningsblankett 2020ANTAL VERK
Varje konstnär får lämna in högst 5 verk.

RAMAR OCH FORMAT

OBS! Alla teckningar, grafiska blad och akvareller ska vara inramade.
RAMAR ska vara försedda med upphängning.
MÅLNINGAR ska vara uppspända eller ramade och försedda med upphängning.
HÄNGNING sker från list i tak.

ANMÄLNINGSAVGIFT
Vid inlämningen ska jury- och bedömnings avgiften, 375 kronor, vara inbetald.  
Utställarens namn ska stå på inbetalningen.


ÅTERLÄMNING AV KONSTVERK
Antagna konstnärer får skriftligt besked efter juryarbetet och ombedes att lämna eller skicka in sitt CV till: kullakonst@telia.com

Ej antagna verk hämtas och lämnas ut:
Söndagen den 27 september kl. 13-17.
Antagna verk, ej sålda under utställningen, hämtas och lämnas ut:
Söndagen den 1 november kl.17-19.
OBS! Kullens Konstförening ansvar inte för ej hämtade verk under angiven tid.
Ej hämtade verk tillfaller Kullens Konstförening.
All transport av konstverk till och från Krapperups Konsthall bekostas av konstnären.


FÖRSÄKRING OCH ALLMÄNT

Alla inlämnade konstverk är försäkrade till katalogpris minus 30 % under perioden
3 oktober – 1 november.
Verk som är antagna till Kullasalongen får inte avlägsnas från Krapperups Konsthall
under pågående utställning.
Kullens Konstförening förbehåller sig rätten att inte visa alla antagna verk på grund av utrymmesskäl.
Föreningen förbehåller sig även rätten till att använda bilder av verken i samband med reklam för Kullasalongen.

HITTA HIT
Krapperups Konsthall ligger intill Krapperups Borg vid väg 111 mellan Höganäs och Mölle. Besöksadressen är Krapperupsvägen 417.

Kullens Konstförening ser framemot att se dig här, välkommen!

 

Adress:
Kullens konstförening
Box 113
263 22   Höganäs

Telefon
Konsthallen: 042-34 48 98

Mailadress: kullakonst@telia.com
Hemsida: www.krapperupskonsthall.se

Ansökningsblankett