INBJUDAN TILL

KULLASALONGEN 2020

Inlämning i Krapperups Konsthall
lördag 21/3, söndag 22/3, mellan kl.14-17.

Vårsalongen arrangeras av Kullens Konstförening och är en jurybedömd utställning.
Vem får söka: Konstnärer som är bosatta, sommarboende eller födda i Skåne.
Tekniker: Akvarell, foto, glas, grafik, keramik, måleri, skulptur, teckning och textil.

Välkommen att söka!

ÅRETS JURY

JENNIFER FORSBERG, konstnär, konsthantverkare och gästlärare är verksam på Österlen.
jenniferforsberg.com

THOMAS KJELLGREN, kulturjournalist och kurator från Kristianstad.
sv.wikipedia.org/wiki/Thomas_Kjellgren

DYVEKE ZADIG, konstnär, konsthantverkare och gästlärare, är verksam i Malmö och på Österlen.
zadigart.se/


INLÄMNADE VERK

Verken får inte varit inlämnade till Kullasalong tidigare eller varit utställda i Skåne.
Inlämnade verken ska vara:
   –    Signerade och inte utförda tidigare än 2017.
   –    Priset ska inkludera ramen på inramat verk.
Kullens Konstförenings provision är 30 % av angivet katalogpris.
Konstverk ska förses med konstnärens namn, verkets titel, nummer och katalogpris enligt anmälningsblanketten.
Anmälningsblanketten ska lämnas i 3 exemplar.
OBS! Anmälningsblanketten ska vara ifylld och klar vid inlämning.
Blanketten finns på vår hemsida. www.krapperupskonsthall.se

ANTAL VERK
Varje konstnär får lämna in högst 5 verk.

RAMAR OCH FORMAT

OBS! Alla teckningar, grafiska blad och akvareller ska vara inramade.
RAMAR ska vara försedda med upphängning.
MÅLNINGAR ska vara uppspända eller ramade och försedda med upphängning.
HÄNGNING sker från list i tak.

ANMÄLNINGSAVGIFT

Vid inlämningen ska jury- och bedömnings avgiften, 375 kronor, vara inbetald.
Avgiften betalas in till Kullens Konstförening på: Bankgiro 778–3962.
Inbetalningen ska vara gjord senast den 1 mars 2020.
Utställarens namn ska stå på inbetalningen.

ANTAGNA KONSTNÄRER

Antagna konstnärer får skriftligt besked efter juryarbetet och ombedes då att skicka in sitt CV till: Kullens Konstförening, Box 113, 263 22 Höganäs, eller via mail till: kullakonst@telia.com

ÅTERLÄMNING AV KONSTVERK

Ej antagna verk hämtas och lämnas ut:
Söndagen den 29 mars kl. 14-17.
Antagna verk, ej sålda under utställningen, hämtas och lämnas ut:
Söndagen den 10 maj kl.16 -19 eller måndagen den 11 maj kl.17-19.
OBS! Kullens Konstförening ansvar inte för EJ HÄMTADE VERK efter den angivna tiden.
EJ HÄMTADE VERK tillfaller Kullens Konstförening om inget annat avtalats. 
All transport av konstverk till och från Krapperups Konsthall bekostas av konstnären.

FÖRSÄKRING OCH ALLMÄNT

Alla inlämnade konstverk är försäkrade till katalogpris minus 30 % under perioden
21 mars – 11 maj.
Verk som är antagna till Kullasalongen får inte avlägsnas från Krapperups Konsthall
under pågående utställning.
Kullens Konstförening förbehåller sig rätten att inte visa alla antagna verk på grund av utrymmesskäl.
Föreningen förbehåller sig även rätten till att använda bilder av verken i samband med reklam för Kullasalongen.

HITTA HIT
Krapperups Konsthall ligger mellan Höganäs och Mölle, intill Krapperups Borg vid väg 111.


KONTAKT

KRAPPERUPS KONSTHALL
Besöksadressen:
Krapperupsvägen 417
263 76 Nyhamnsläge
Telefon: 042 34 48 98

KULLENS KONSTFÖRENING
Postadress:
Box 113
263 22 Höganäs

Mailadress: kullakonst@telia.com
Hemsida: www.krapperupskonsthall.se

Ansökningsblankett