KRAPPERUPS KONSTHALL

Kullens Konstförening fick en permanent Utställningshall 1979 i en vacker gråstenslänga från mitten av 1800-talet. Här inredde Konstföreningens dåvarande styrelse under ledning av ordförande, Hans Ljungqvist, en vacker och funktionell konsthall. Den 400 kvadratmeter stora konsthallen ligger intill Krapperups Borg med anor från 1300-talet. Konsthallen är öppen ca sju månader om året, och har varje år många tusen besökare.

KULLENS KONSTFÖRENING

Vår Förening bildades 1944 med syfte att arrangera en årlig sommarutställning under namnet Kulla-Konst,  med konstnärer från Kullabygden. Idag ställer  föreningen ut och försäljer samtida konst. Kullens  Konstförening är en ideell förening med närmare 1000 medlemmar och en av Sveriges största fristående konstföreningar.

KONSTLOTTERIET 

Alla intäkter från försäljning och medlemsavgifter återinvesteras i utställningar, i konst som lottas ut till  medlemmarna och till en fortsatt utveckling av konsthallen.

BLI MEDLEM

Som medlem får du en personlig inbjudan till samtliga utställningar, fritt inträde i konsthallen under året. Du deltar i dragningen av medlemslotteriet med möjlighet att vinna något av de konstföremål som köps in under året och som lottas ut i samband med Julsalongen i  december.
MEDLEMSAVGIFTEN FÖR 2019 är
250 kr för enskild medlem och 400 kr för par på samma adress. Medlemsavgiften betalas in via plusgiro 29 89 85-3.