KRAPPERUPS KONSTHALL

Kullens Konstförening fick
en permanent utställningshall
1979 i en vacker gråstenslänga 
från mitten av 1800-talet. 
Här inredde Konstföreningens
 
dåvarande styrelse under ledning
 
av ordförande, Hans Ljungqvist, 
en vacker och funktionell konsthall. 
Den 400 kvadratmeter stora 
konsthallen ligger intill Krapperups Borg
med anor från 1300-talet. 
Konsthallen är öppen ca sju
månader om året, och har varje 
år många tusen besökare.

KULLENS KONSTFÖRENING

Föreningen bildades 1944 med
syfte att arrangera en årlig
sommarutställning under namnet
KULLA-KONST med konstnärer
från Kullabygden.
Idag ställer föreningen ut och
försäljer samtida konst.
Kullens  Konstförening är en
ideell förening med närmare
1000 medlemmar och en av
Sveriges största fristående
konstföreningar.

KONSTLOTTERIET 

Alla intäkter från försäljning
och medlemsavgifter åter-
investeras i utställningar,
i konst som lottas ut till  med-
lemmarna och till en fortsatt
utveckling av konsthallen.

BLI MEDLEM

Som medlem får du en personlig
inbjudan till samtliga utställningar,
fritt inträde i konsthallen under året.
Du deltar i dragningen av
medlemslotteriet med möjlighet
att vinna något av de konst-
föremål som köps in under året
och som lottas ut i samband
med Julsalongen i  december.

Medlemsavgiften för 2022

250 kr för enskild medlem och
400 kr för par på samma adress.
Medlemsavgiften klan betalas på
plusgiro 29 89 85-3.