BLI MEDLEM

Som medlem i Kullens Konstförening
får du en personlig inbjudan till samtliga utställningar
och fritt inträde i konsthallen under året.
Du deltar i dragningen av medlemslotteriet
med möjlighet att vinna något av de konstföremål
som Konstföreningen köpt in och
som lottas ut i samband med
Julsalongen i december.

MEDLEMSAVGIFTEN FÖR 2019
För enskild medlem 250 kr och 400 kr för par
på samma adress. Medlemsavgiften betalas in
via plusgiro 29 89 85-3.