ARKIV

TIDIGARE UTSTÄLLNINGAR

Utställningar från 2004 – 2021
Läs mer här…

KULLA – KONST

Kullens Hembygdsförening
arrangerade den 28 juni 1941
föreningen första konstutställning
under namnet Kulla-Konst.
Utställningen visades i yrkesskolans
lokaler i Hultaboskolan. Här
visades såväl måleri som skulptur
och keramik under åren 1942,
1943, 1944 och 1945.

Se affischer från Kulla-Konst här…


KULLENS KONSTFÖRENING

Konstföreningen bildades den
25 oktober 1944. Den 6 oktober
1945  kom Kullens Hembygdsförening
och Kullens Konstförening överens
om att Konstföreningen skulle överta
utställningen Kulla – Konst. Den
förblev i Konstföreningens regi
fram till och med 1991.