Utställningar 2019

19 APRIL – 19 MAJ

Kullasalongen
jurybedömd utställning med regionala konstnärer




25 MAJ – 23 JUNI

I jorden, I solen 

Anne Maria Udsen och Vibeke Glarbo

 


29 JUNI – 4 AUGUSTI

Konsten berättar

Joakim Johansson
Anders Moseholm
Sirje Papp
Johan Patricny

Rodion Petroff
Anastasya Kuznetsova-Ruf
Christopher Rådlund
Anette Björk Swensson
Stanislaw Zoladz

 


10 AUGUSTI – 8 SEPTEMBER

Den obegränsade skaparlusten

Signar N Bengtson
Per Serre




23 – 24, 30 nov, 1, 7 – 8 december

Julsalongen 2019