KONSTLOTTERI

Alla intäkter från försäljning
och medlemsavgifter åter-
investeras i utställningar,
i konst som lottas ut till med-
lemmarna och till en fortsatt
utveckling av konsthallen.

ÅRETS KONSTLOTTERI

Vinster presenteras i september

VINSTER I KONSTLOTTERIET 2019