Här presenterar sig konstnärerna själva
inför utställningen.