UTSTÄLLNINGAR 2023


KULLASALONGEN
Kullens Konstförenings jurybedömda utställning.
7 april – 7 maj


ABSTRAKT

Jonathan Josefsson (Ollio)
Camilla Boström (Sceb)
13 maj – 25 juni


ETT ÖGONBLICK

skulptur & samtida realistiskt måleri
1 juli – 6 augusti


FYRA SYNSÄTT

Signar N Bengtson
Lars-Erik ”Lehån” Håkansson
Johnny Martinsson
Per Serre
12 augusti – 10 september


Julsalong 2023
25 – 26 november, 1–3 december, 8–10 december