UTSTÄLLNINGAR 2024

KULLASALONGEN 2024
Kullens Konstförenings jurybedömda utställning
29 mars – 5 maj

ÅTERKLANG 
Marie Dahlstrand
Alexandra Severinsson
18 maj – 23 juni

Med handväskan som vapen
-olika sidor av samma saker
Susanna Arwin
29 juni – 4 augusti

NATURA
Berget, Skogen, Havet
Christel Amos Jönsson
Christel Kahn
Lena Koller
10 augusti – 8 september

JULSALONG 2024
23 – 24 november, 29 – 30 november
1 december, 6 – 8 december