Den Obegränsade Skaparlusten

PER SERRE

Är en svensk konstnär,
född 1948 som målar landskap.
Han ger oss en natur, sedd genom
ett personligt temperament.
Han vill få oss att upptäcka det stora
i det lilla – och omvänt!
Drivkraften är att i det redan
välkända kunna frilägga helt nya sidor.
I såväl det förbisedda som i det ingrodda
och livskraftiga. Ett landskap består ju
också av allt detta: det sedda och osedda,
igenkänningen och nyupptäckten,
rörelsen och stillaståendet, minne,
historia och framtidsaningen. Det är bara
själva synfältet – och ögats avläsning – som skiftar.

Utdrag ur text av Thomas Kjellgren

 


 

SIGNAR N. BENGTSON

Signar, född 1938,
är en svensk skulptör och målare.
“Mina bilder och så småningom
skulpturer som från början var ganska
trogna sina förebilder, har med åren blivit
mer självsvåldiga. De har lämnat sin
ursprungliga funktion i sinnevärlden och
tagit del i ett skeende som ofta förvånar.
Åtminstone mig!”

Utdrag ur text av Signar N Bengtson