Kullasalongen 2016

En jurybedömd utställning för yrkesverksamma konstnärer
inom måleri, skulptur, teckning, grafik, foto, glas, textil och keramik
arrangerad av Kullens Konstförening i Krapperups Konsthall 25 mars - 8 maj 2016.

Årets jury består av:

Anna Ling, konstnär, Malmö
Jens Henricson, konstnär, Malmö
Åsa Nacking, konstvetare, chef för Lunds Konsthall

Vem och vad?

Till Kullasalongen kan lämnas verk utförda av yrkesverksamma konstnärer
som är bosatta, sommarboende eller födda i Skåne.
De inlämnade verken får inte tidigare ha varit inlämnade till Kullasalongen eller varit
utställda i Skåne.
De inlämnade verken ska vara signerade och bör inte vara utförda tidigare än 2013.
De inlämnade verken, inklusive eventuell ram, ska vara till salu.  
Kullens Konstförening tar som provision 30 procent av angivet katalogpris.

Inlämning

Inlämning av konstverk ska göras i Krapperups Konsthall
lördagen den 5 mars kl 14-17 eller söndagen den 6 mars kl 14-17.
Konstverk som lämnas till bedömning ska förses med konstnärens namn, verkets titel, nummer och katalogpris enligt anmälningsblankett, som ska lämnas i tre exemplar.  
Blanketten måste vara ifylld och klar vid inlämning.
Blanketten kan laddas ner.

Antal verk

Varje konstnär får lämna in högst fem verk.

Ramar och format

Teckningar, grafiska blad och akvareller ska vara inramade.  
Ramar ska vara försedda med upphängning.
Målningar ska vara uppspända eller ramade och försedda med upphängning.
Inga verk kan fästas direkt i vägg. Hängning sker från list i tak.

Anmälningsavgift

Vid inlämningen ska en anmälningsavgift på 300 kronor vara betald.  
Betalning görs till Kullens Konstförening, bankgiro 778-3962.  
Betalningen ska vara gjord senast den 15 februari 2016.
Utställarens namn anges på betalningen.

Återlämning av konstverk

Alla som lämnat in verk till Kullasalongen får skriftligt besked om antagning direkt efter juryarbetet.
Alla antagna ombeds att lämna in eller skicka CV till kullakonst@telia.com
Konstverk som inte blivit antagna ska hämtas söndagen den 13 mars kl. 14-17.
Antagna konstverk som inte sålts under utställningen ska hämtas
söndagen den 8 maj kl.17-19 eller måndagen den 9 maj kl.17-19.
Kullens Konstförening tar inte ansvar för konstverk som inte hämtats under dessa tider.
All transport av konstverk till och från Krapperup bekostas av konstnären.

Försäkring och allmänt

Alla inlämnade konstverk är försäkrade till katalogpris minus 30 procent
under perioden 5 mars - 9 maj.
Verk som är antagna till Kullasalongen får inte avlägsnas från Krapperups Konsthall under pågående utställning.
Kullens Konstförening förbehåller sig rätten, att på grund av utrymmesskäl, eventuellt inte visa alla antagna konstverk och att använda bilder av verken till reklam för utställningen.
Krapperups Konsthall ligger intill Krapperups Borg vid väg 111 mellan Höganäs och Mölle.

Besöksadressen är Krapperupsvägen 417.
 

VÄLKOMMEN ATT DELTA!

Kullens Konstförening
Box 113
263 22   Höganäs
042-34 48 98
kullakonst@telia.com
www.krapperupskonsthall.se

startsida

 

Anmälningsblankett